ZVOLÁVACIE KAMPANE A AKTUALIZÁCIE PRODUKTOV

Na tejto stránke získate dôležité informácie o zvolávacích kampaniach a aktualizáciach produktu týkajúce sa vášho automobilu Honda.

Online kontrola – zhrnutie informácií o vašom vozidle

Číslo VIN:

Na vaše vozidlo sa vzťahuje existujúca výzva na opravu:

    Vytlačte si túto stránka a kontaktuje svojho miestneho autorizovaného predajcu značky Honda, aby ste si dohodli termín bezplatnej opravy vášho vozidla.

    Vyhľadať predajcu značky Honda

    Skontrolovať ďalšie vozidlo

    Poznámka: uvedené výsledky vychádzajú z informácií získaných z našej servisnej siete. V prípade budúcich aktualizácií produktov alebo výziev na opravu týkajúcich sa vášho vozidla vám túto skutočnosť oznámime listom. Odporúčame vám však taktiež pravidelne kontrolovať nové informácie o vašom vozidle uvedené na tejto stránke. AK BOLO VAŠE VOZIDLO DOVEZENÉ do Európy, v našich záznamoch sa nemusí nachádzať informácia, či sa naň vzťahuje existujúca výzva na opravu/aktualizáciu. Kvôli potvrdeniu sa obráťte na miestneho predajcu značky Honda.