ZVOLÁVACIE KAMPANE A AKTUALIZÁCIE PRODUKTOV

Na tejto stránke získate dôležité informácie o zvolávacích kampaniach a aktualizáciach produktu týkajúce sa vášho automobilu Honda.

Online kontrola – zhrnutie informácií o vašom vozidle

Číslo VIN:

Na vaše vozidlo sa vzťahuje existujúca výzva na opravu:

    Vytlačte si túto stránka a kontaktuje svojho miestneho autorizovaného predajcu značky Honda, aby ste si dohodli termín bezplatnej opravy vášho vozidla.

    Vyhľadať predajcu značky Honda

    Na toto vozidlo sa momentálne nevzťahujú žiadne výzvy na opravu ani aktualizácie produktov. Pre dovezené vozidlá si prečítajte informácie nižšie:

    Skontrolovať ďalšie vozidlo

    Poznámka: uvedené výsledky vychádzajú z informácií získaných z našej servisnej siete. V prípade budúcich aktualizácií produktov alebo výziev na opravu týkajúcich sa vášho vozidla vám túto skutočnosť oznámime listom. Odporúčame vám však taktiež pravidelne kontrolovať nové informácie o vašom vozidle uvedené na tejto stránke. AK BOLO VAŠE VOZIDLO DOVEZENÉ do Európy, v našich záznamoch sa nemusí nachádzať informácia, či sa naň vzťahuje existujúca výzva na opravu/aktualizáciu. Kvôli potvrdeniu sa obráťte na miestneho predajcu značky Honda.