- Akciové financovanie HR-V e:HEV -

Honda HR-V e:HEV s akciovým financovaním od Honda Financial Services!

           

Honda HR-V e:HEV za 242,89 EUR mesačne!

                   

Reprezentatívny príklad financovania Honda HR-V e:HEV 1.5 i-MMD Elegance               

 

Pri financovaní vozidla Honda HR-V 1.5 i-MMD Elegance s obstarávacou cenou 28.490 € prostredníctvom finančného lízingu Správna voľba s úrokom 5,00 % p.a. na 48 mesiacov a pri akontácii 9.971,50 € (35%) zaplatíte 47 mesačných splátok vo výške 242,89 €, s havarijným poistením vo výške 59,35 € a povinným zmluvným poistením vo výške 12,50 €.  Celková mesačná splátka s poistením v poisťovni Generali je 314,74 €. Posledná navýšená splátka s havarijným a povinným zmluvným poistením je vo výške 10.043,35 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 EUR, predajná cena je 1,20 EUR, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 EUR a RPMN 10,5%.                   

 

Celková čiastka s havarijným a povinným zmluvným poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte, je vo výške 24.897,33 EUR.

 

Pred splatnosťou poslednej splátky sa môžete rozhodnúť pre jednu z možností - (1) poslednú splátku zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. ročného nájazdu 25 000 km), (4) prenechať vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. za vopred dohodnutých podmienok. Táto indikatívna ponuka financovania je určená pre podnikateľov a právnické osoby a nejedná sa o návrh na uzatvorenie zmluvy. Pre konkrétnu ponuku kontaktujte autorizovaného predajcu Honda. www.honda.sk